Αποκαλύφθηκαν οι μπαταρίες του Samsung Galaxy Z Flip6 και Galaxy Ring από την πιστοποίηση FCC

Το στοιχείο

στην HTML αναπαριστά ένα τμήμα της ιστοσελίδας που μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία HTML όπως κείμενο, εικόνες, σύνδεσμους κλπ. Τα

χρησιμοποιούνται για να οργανώσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε διάφορες ομάδες ή τμήματα, κάνοντας τον κώδικα πιο δομημένο και ευανάγνωστο.

Στο παραπάνω παράδειγμα, βλέπουμε ένα

με την κλάση “bialty-container” που περιέχει πολλά

στοιχεία με πληροφορίες σχετικά με τα επερχόμενα μοντέλα της Samsung, τα Galaxy Z Flip6 και Galaxy Ring. Το

χρησιμοποιείται εδώ για να ομαδοποιήσει το περιεχόμενο και να το διαχωρίσει από άλλα τμήματα της ιστοσελίδας.

Επίσης, μέσα στο

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top