Αποκαλύφθηκαν οι νέες δυνατότητες του Circle to Search και του Gemini στο Android στο Google I/O

Το Google I/O είναι ένα ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει η Google για να παρουσιάσει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις καινοτομίες που έχει ετοιμάσει για το μέλλον. Φέτος, στο Google I/O παρουσιάστηκε μια νέα δυνατότητα με την ονομασία Circle to Search, η οποία απευθύνεται στους μαθητές και μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκπόνηση εργασιών στο σπίτι.

Το Circle to Search επιτρέπει στον μαθητή να κυκλώσει ένα σημείο της εργασίας του και να λάβει οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίλυση του προβλήματος. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο μαθητής έχει “κολλήσει” σε κάποιο σημείο και χρειάζεται βοήθεια για να προχωρήσει στην επίλυση της εργασίας του.

Η Google αναφέρει ότι το Circle to Search είναι ήδη διαθέσιμο σε πολλές συσκευές και θα επεκταθεί σε ακόμα περισσότερες μέσα στο επόμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρεία εργάζεται επίσης σε άλλες δυνατότητες όπως το Gemini στο Android, το οποίο θα βελτιώσει την εμπειρία χρήσης των εφαρμογών και το LearnLM που θα βοηθήσει στην επίλυση πιο περίπλοκων προβλημάτων.

Με αυτές τις καινοτομίες, η Google επιδιώκει να βελτιώσει την εκπαίδευση και την εργασία των μαθητών, προσφέροντας τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν στη διάρκεια της μάθησης. Με τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογιών και των υπηρεσιών της, η Google δείχνει τη δέσμευσή της για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της μάθησης μέσω της τεχνολογίας.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top